vCenter Server Appliance VCSA 7.x Log Disk Exhaustion Uyarısının Çözümü

Merhabalar,

Bu makalede, vCenter Server Appliance VCSA üzerindeki, disk doluluğuyla ilgili bir konuyu aktarmak istiyorum. Uzun zaman boyunca migrate/ugrade ederek kullandığınız vCenter sunucunuzda, artık disklerdeki doluluk da artacaktır. Elbette ki kurulum yaptığınız deployment size’a bağlı olacak bir durumdur bu. Yüksek kapasiteli bir kurulum yapmışsanız, kaynak tahsisi de yüksek olacağından, muhtemelen böyle bir uyarıyı görmeyeceksiniz. Fakat tiny ya da small seviyede kurulum yapmışsanız, mutlaka birgün karşınıza çıkacaktır.

Bu uyarı aşağıdaki gibi olacaktır.

VCSA yönetim arayüzüne girdiğimizde de sağlık durumunu göreceğimiz sayfa ve sekmede, aşağıdaki gibi bir alarm göreceğiz. Buradaki alarm, log diskinin kapasitesiyle ilgili…

Ayrıca burada aktardığım yöntemleri, genel olarak tüm diskler için göreceğiniz kapasite sorunlarını çözmek için kullanabilirsiniz.

Şimdi komut satırından biraz çalışıp, mevcut durumu bir de buradan görelim.

SSH ile vCenter sunucumuza vağlanalım ve kullanım durumlarını görmek üzere aşağıdaki komutu uygulayalım.

df -h

Bakınız burada, /storage/log diski %87 doluluğa ulaşmış ve eşik değerini de geçmiş olduğu için, alarma düşmüş…

Peki bu diskin içinde neler kullanılıyor bir de bunu görelim.

du -h /storage/log

Burada 1.1 GB ve 1.7 GB olmak üzere, yüksek kapasiteli bir log birikimi olduğunu görüyoruz. Sizce de log dosyaları için biraz fazla değil mi?

Bu durumda, bu problemi 2 şekilde çözebilirsiniz:

  1. İlgili diski bir miktar genişletebilirsiniz
  2. Atıl durumda olan dosyaları silebilirsiniz

Şimdi bu konuları biraz daha açalım…

1.  Disk kapasitesini genişletme

Açıkçası bu yöntem, benim en son başvuracağım yöntem. Çünkü kaynak ihtiyaçlarının, hiçbir zaman sonu olmaz. 🙂 Dolayısıyla, prensip olarak, genelde silinmesi gerekenlerin öncelikle silinmesi ve disklerde yer açılmasını savunuyorum.

Peki disk genişletmeyi nasıl yapabiliriz?

Bununla ilgili geçmişte yayınladığım bir makaleyi referans alabilirsiniz. Linkini aşağıda paylaşıyorum.

VMware Web Client altından baktığımızda, vCenter sunucumuza ait birçok disk (16 tane) görmekteyiz. Peki arttıracağımız vmdk, yukarıda komut satırında gördüğümüz disklerden hangisine denk geliyor?

Bunun için de VCSA’nın disk yapısını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aşağıdaki tabloda, VCSA 7.x için, partition düzenini ve açıklamalarını bulabilirsiniz.

Uyarı mesajında verilen diskin, hangi vmdk’ya karşılık geldiğini bu tabloya göre bulduktan sonra, ilgili vmdk’nın kapasitesini, vcenter sunucu özelliklerinden arttırarak, yukarıda linkini verdiğim makaleyi kullanarak genişletme işlemlerini yapabilirsiniz.

2. Kullanılmayan dosyaların silinmesi

Bu yöntemde ise, belli bir kapasiteyi aşmış dosyaları tespit edip silinmesini sağlayabilirsiniz.

Şimdi bir arama yapalım ve örneğin 100 MB boyutundan yüksek olan log dosyalarını bulalım. Yukarıdaki uyarı mesajında, /storagelog diskinin dolmaya başladığını görüyoruz. O zaman bu disk içinde, belli bir kapasiteyi aşmış dosyaları bulup temizlemeyi düşünebiliriz…

Aşağıdaki komutla, 100 MB üstündeki dosyaların nasıl bulunabileceğine dair bir örnek görmektesiniz.

find /storage/log/ -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $5 “: ” $9 }’ |sort -n

Peki bu log dosyalarının tarihlerini ve önem derecelerini anlamaya çalışalım.

ls -lh /storage/log/vmware/vsphere-ui/logs | grep threat*

Tarihlerini de görebilmekteyiz. Bunlar, uzun zaman öncesine ait loglarmış ve silinmesinde sakınca görmüyorum. Aşağıdaki komutla, bulacağı bu dosyaları otomatik sildirelim. Bu komut, 100 MB’dan büyük dosyaların bir listesini -exec parametresi ile sonraki komut olan rm komutuna aktarır ve bulduğu dosyaları otomatik olarak sildirir.

find /storage/log/ -type f -size +100M -exec rm -f {} \;

Şimdi disk kullanımlarına tekrar bakalım. Bu komut sonrasında, yaklaşık 600 MB’lık bir alanı geri kazandık… %87 kullanım oranından, %82’ye düşmüş durumda…

df -h

Az önce /storage/log disk kullanımına baktığımızda, lookupsvc alt dizininin de kullanım oranını yüksek görmüştük.

Şimdi bu alanın da ne kadar kullanıldığını ve dosyaların tarihlerini kontrol edelim.

ls -lh /storage/log/vmware/lookupsvc

Eski tarihli birçok log dosyası var. bunlara da ihtiyacım olmadığını görüyorum. Şimdi bunları da temizleyeceğim.

rm -rf /storage/log/vmware/lookupsvc/*.txt

Disk kullanımına tekrar bakalım. Kullanım oranı %77’ye kadar düştü…

df -h

İşte bu şekilde, küçük araştırmalarla, diskte atıl duruma gelen ve zamanı geçmiş/ihtiyacınız olmayan dosyaların silinmesi, altyapı kaynaklarının sürekli artmasını da engelleyecektir. Hatta bu işleri, örneğin ayda 1 defa yaptırmak isterseniz, zamanlanmış görev oluşturup, komutları da aynı burada olduğu gibi tanımlarsanız, bu atıl içerikler aylık olarak temizlenmiş olacaktır.

Bu arada, logları silmekten bahsediyorum ama bu loglar sizin için önemliyse, hali hazırda zaten bir SIEM ürünü ya da syslog kullandığınızı farzediyorum.

Disk arttırma yöntemi, daha önce de belirttiğim gibi bence en son seçenek olarak düşünülmeli… Ne de olsa kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız öyle değil mi?… 🙂

Yararlı olması dileğiyle.

Yusuf İşleyen