VMware vSphere ESXi Partition yapısı

Merhabalar,

Bu makalemde vSphere ESXi partition yapısını işlemek istiyorum. Biliyorsunuz şu ana kadar ESXi kurulumları ve birden fazla metodla da yükseltme işlemlerini yaptık. Peki bunları yaparken arka planda neler oluyor, disk yapısı nasıl diye hiç merak ettik mi? Dolayısıyla artık partition yapısını inceleme vakti de geldi.

ESXi 5.0 ve sonraki versiyonlarında, partition bilgisini görebilmek için partedUtil komutunu kullanabilirsiniz. Daha eski ESXi versiyonları için ise fdisk komutunu kullanabilirsiniz.

fdisk komutunu yeni versiyonlarda kullanabiliyoruz fakat yönetimsel işleri yapamıyoruz çünkü bu komut GPT partitionlarda işlem yapamıyor. Sadece listelemek için kullanıp nasıl çıktılar veriyor bir göz atalım.

[root@esx1:~] fdisk –l

Şimdi ise asıl kullanacağımız komutları uygulamaya başlayalım. Aşağıdaki komut ile diskleri listeleyelim.

[root@esx1:~] ls /dev/disks/ -lh

Bu komutla ESXi partitionları görebiliriz. İşletim sistemi yüklenen diskin, çoklu partition yapısı aşağıdaki gibidir.

Şimdi dev/disk lokasyonuna gidip, disk yapısının detaylarını göreceğiz. PartedUtil komutunu kullanarak partition table listesini inceleyelim.

[root@esx1:~] cd /dev/disks/

[root@esx1:/dev/disks] partedUtil getptbl vml.0000000000766d686261303a303a30

Bu iki çıktıyı karşılaştıralım. Sağ taraftaki şekilde, partition numaralarını görebilirsiniz.

Esxi partition’larının bu numaralara göre sıralanmış hali aşağıdaki gibidir:

  • Partition 1: systemPartition -> Bootloader Partition (4MB ) (Pre-Boot)
  • Partition 5: linuxNative  -> /bootbank (250MB)
  • Partition 6: linuxNative -> /altbootbank ( 250MB)
  • Partition 7: vmkDiagnostic  -> First Diagnostic Partition (110MB)
  • Partition 8: linuxNative  -> /store (286MB)
  • Partition 9: vmkDiagnostic -> Second Diagnostic Partition ( 2.5 GB)
  • Partition 2: linuxNative  -> /scratch (4GB)
  • Partition 3: VMFS datastore

Grafiksel olarak gösterimi de aşağıdaki gibidir.

Şimdi bu sırayla ilgili partitionların açıklamasını yapalım.

Partition 1:  Bootloader Partition (4MB)

Bu partition 4 MB’lık system partition’dır ve Boot için kullanılır.

Partition 5:  Bookbank (250MB)

Hypervisor imajı bu partition üzerinde bulunur. Boyutu 250 MB’tır ve old FAT formatlıdır. İmaj dosyası s.v00 olarak bilinir. Sıkıştırılmış boyutu 128 MB’tır ve boot süresinde bu sıkıştırılmış dosya açılır. Boot süresince extract edilir ve Memory’ye yüklenir.

[root@esx1:/dev/disks] ls -l /bootbank/

Partition 6:  /altbootbank (250 MB)

/altbookbank partition, sıfırdan bir kurulum yapıldığında boştur. Yeni kurulmuş bir ESXi sunucu üzerindeki bootbank partition görüntüsü aşağıdaki gibidir.

ESXi upgrade edildiği zaman, o an geçerli olan ve kullanılan imaj, bootbank partition’dan buraya kopyalanır. Bu işlem, ESXi host upgrade sırasında herhangi bir hata oluştuğunda, boot sırasında Shit+R tuş kombinasyonuyla recovery mode’a geçip, önceki ESXi host versiyonuna hızlıca dönüş yapabilmeyi sağlar. (Last known good configuration gibi düşünün)

Upgrade edilen bir ESXi host’un /altbootbank partition yapısının nasıl göründüğü aşağıdaki komut çıktısıyla görülebilir.

[root@esx1:~] ls /altbootbank/ | wc -l

Partition 7: vmkDiagnostic (110 MB) – First Diagnostic Partition

İlk kullanılan diagnostic bölümüdür. ESXi host çökerse, dump dosyası bu partition üzerine yazılır.

Partition 8: /store (286 MB)

/store partition, desteklenen tüm işletim sistemleri için kullanılan VMware Tools ISO dosyalarını içerir. Bir sanal sunucu üzerine VMware Tools yüklemek istediğinizde, VMware Tools ISO dosyası, o sanal sunucunun CD/DVD sürücüsüne, bu lokasyondan mount edilir.

[root@esx1:~] cd /store/

Partition 9: Second Diagnostic Partition (2.5 GB)

110 MB boyutundaki vmkDiagnostic partition’a ek olarak, ikinci diagnostic partition 2.5 GB boyutundaki olan bu partition’dır. ESXCLI komutuyla, 2 diagnostic partition olduğunu listeleyebilir ve durumlarının da kontrolünü yapabiliriz.

[root@esx1:~] esxcli system coredump partition list

Partition 2:  /scratch (4 GB)

Scratch partition, vm-support için gerekli çıktıların saklanması için kullanılan bölümdür. 4 GB boyutunda ve VFAT formatlıdır. Bu çıktılar nelerdir? ESXi host arızası durumlarında VMware support tarafından analiz edilip, arıza teşhisi ve hata gidermek için gerekli olan olay kayıtlarıdır. Eğer scratch partition oluşturulmazsa, vm-support çıktıları ramdisk üzerine yazılır. Dolayısıyla her reboot işleminden sonra bu çıktılar kaybedilir. Bu partition, ESXi sunucunuzun local diski üzerinde yalnızca 5 GB ve üstü boş yer varsa oluşturulur.

[root@esx1:~] cd scratch/

Partition 3: VMFS datastore

Bu partition yalnızca, yükleme yapılan disk flash memory değilse oluşturulan bölümdür. Yani kurulum diski olarak bir USB, flash memory vs kullanıyorsanız bu bölüm oluşturulmaz.

Eğer local disk kullanıyorsanız, VMFS partition olarak, bu disk üzerinde kalan tüm alan VMFS alanı olarak ayrılır ve formatlanır.

[root@esx1:~] cd /vmfs/volumes/

ESXi partition yapısı bu şekildedir.

Yararlı olması dileğiyle.

Yusuf İşleyen