vSphere ESXi Network Performans ve Hız Testi Nasıl Yapılır?

Merhabalar,

Bu makalede, VMware vSphere ESXi sunucular arasında, bant genişliğini ve dolayısıyla hız testini nasıl yapabileceğinize dair basit bilgiler aktaracağım.

ESXi sunucuları, production ortamına almadan önce bazı testlerin tamamlanmış olması gerekiyor. Çünkü canlı ortamda çalışan sunucuları üzerlerinde barındırıp, çalışmaları için gerekli kaynakları sağlayacaklar. Dolayısıyla hem testleri yapılmış olmalı, hem de problem yaşanmayacağından emin olunmalıdır. Ayrıca production ortamına alındıktan sonra çıkabilecek sorunlara karşı da hazırlıklı olunması da sağlanır.

Bu testlerin en önemlilerinden biri de network testleridir. Sizler ESXi sunucular üzerinde vNetwork’ler oluşturuyorsunuz. Bunlardan bazılarını, sunucular arası network olarak kurgularken, bir tanesini de vMotion network olarak yapılandırıyorsunuz. Peki bu network’ler ve sunucular arasında sağlanan bant genişliği ne kadar kullanılıyor? Örneğin vMotion için ayırdığınız 10G bant genişliği, gerçekten 10G olarak mı çalışıyor?

Bu gibi testleri de yapmak, production öncesi olduğu kadar sonrasında da karşılaşacağınız problemler esnasında, tekrarlayacağınız işler olmaktadır. Bu tip testler, yanlış network yapılandırması veya başka bir sorunla ilgili olabilecek veya düşük performansla ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemeye de yardımcı olur.

Günümüzde ağ bant genişliğini ve işleme hızını belirlemede kullanılan temel araçlardan biri de iPerf test aracıdır. Bununla ilgili olarak bloğumda çok detaylı makalelere, aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu makalede de kullanacağımız araç iPerf aracı olacaktır. Aslında yukarıdaki makalelerimde bahsettiğim çalışmalara benzer işlemler yapacağız. Burası, VMware vSphere ESXi üzerindeki farklılıklarıyla ilgili olacak.

iPerf ve özellikle iPerf3 yardımcı programı, ESXi 6.5 Update 2’den itibaren ESXi sunucularda tümleşik olacak şekilde gelmektedir. Ayrıca, güvenilirlik ve doğruluk açısından test sonuçlarına güven aşılamaya yardımcı olan, yeni proaktif VMware vSAN ağ testleri tarafından da yerel olarak kullanılan bir araçtır.

ESXi sunucuya, yerel olarak dahil edilen iPerf aracını bilmenin en güzel yanı, vSAN dışı ortamlarda da test için kullanılabilmesidir. Açıkçası, herkes kendi ortamında vSAN çalıştırmıyor olabilir. Bundan dolayı, normal zamanlarda da kullanılıyor olması, avantaj olarak görülebilir.

ESXi üzerinde iPerf nerede bulunur?

iPerf aracı, ESXi sunucu üzerinde, /user/lib/vmware/vsan/bin dizininde bulunur. Bu dizindeki dosyaları listelediğimizde de görebiliriz.

cd /user/lib/vmware/vsan/bin
ls -l

iPerf çalışma mantığını, daha önceki makalelerimde detaylıca incelemiştim. Çok kısaca özetleyecek olursak, iki sunucu arasında test yaparken, sunuculardan herhangi biri server mod’da oluyor ve trafiği dinliyordu, diğeri ise client mod’da oluyordu ve server’a doğru trafik gönderiyordu. Yapacağımız işlem bu olacaktır.

vSphere ESXi Sunucular Arasında Network Bant Genişliği Testi

Şimdi, network hızını, bant genişliğini, iş hacmi gibi kriterleri görebilmek için, iki VMware ESXi sunucu arasında testler yapalım. Bu işlemlerimiz, üç adımdan oluşacaktır.

  • VMKernel IP adresini (ağ kartı) belirleyeceğiz. (Server mod’da çalışacak ESXi sunucu üzerinde)
  • Her iki ESXi sunucuda, güvenlik duvarını devre dışı bırakacağız
  • iPerf3 (client) ve iPerf3.copy (sunucu) yardımcı programlarını çalıştıracağız

ESX01 ve ESX02 olmak üzere, iki tane ESXi sunucum var ortamımda. Bunlardan ESX01 sunucumu, server mod’da çalıştıracağım. Sunucu üzerindeki IP adreslerine bakalım öncelikle. Aşağıdaki komutla, sunucu üzerindeki VMKernel adaptörlerine ait IP adreslerini görebiliriz.

esxcli network ip interface ipv4 get

Burada vmk1, vMotion network olarak yapılandırılmış durumda. Ben bu network’ler arasında bir test yapacağım. Testleri yaparken, her iki ESXi sunucunun da firewall’larını devre dışı bırakmalısınız.

ESXi sunucu firewall disable etme

Öncelikle, birinci sunucumuzun firewall durumunu kontrol edelim.

esxcli network firewall get

Firewall açık durumda. Aşağıdaki komutla, firewall’u disable duruma getirip tekrar durumunu kontrol edelim.

esxcli network firewall set –enabled false
esxcli network firewall get

Şu an kapalı durumda.

iPerf aracını Server mod çalıştırma

Şimdi ise, iPerf aracımızın bulunduğu dizine geçelim ve iPerf aracımızı çalıştıralım. -S parametresi, server mod olacağını bildirir, -B parametresi ise server tarafında IP adresi girmemizi sağlar. Ayrıca sunucu tarafında iperf3.copy aracını kullanmalıyız. Burada verdiğim IP adresi, test yapmak istediğim VMkernel adaptör adresidir. Siz de kendi network testinizi yapacağınız IP adresini tanımlamalısınız.

Bu komutla, 192.168.171.10 IP adresine sahip arayüzü, server mod olarak dinlemeye al demiş olduk.

cd /usr/lib/vmware/vsan/bin
./iperf3.copy -s -B 192.168.171.10

Eğer komutu, iperf3 olarak kullanırsanız, aşağıdaki  gibi hata alırsınız. Bundan dolayı iperf3.copy olanı, server mod’da çalışan üzerinde çalıştırıyoruz.

iPerf aracını client mod çalıştırma

Şimdi ise, ikinci sunucumuza geçiyoruz. Burada, herhangi bir IP adresi görmeye ihtiyacımız olmayacak, çünkü direkt olarak server mod çalışan tarafa trafik göndereceğiz.

İlk işimiz firewall’u disable etmek.

esxcli network firewall set –enabled false
esxcli network firewall get

Firewall devre dışı kaldı.

Şimdi de iperf aracımızın olduğu dizine geçiyoruz. Bu sunucumuzu client mod’da çalıştırmak için iperf3 olan komutu çalıştırmamız yeterlidir. -c parametresini, client mod olacağını belirtmek için, -t parametresini t süre (saniye) boyunca test yapması için kullanıyoruz. Bu değeri istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz. -V ise, detayları ekranda göstermek için kullanılıyor. Ben bu testi, 5 saniye boyunca yapacağım.

cd /usr/lib/vmware/vsan/bin
./iperf3 -c 192.168.171.10 -t 5 -V

Test sonucu, yukarıdaki gibi olacaktır. Testin başarılı olduğunu, gönderilen ve alınan paketlerin ne kadar olduğunu görebiliriz. 10 G network üzerinde, saniyede 1 GB’tan biraz daha fazla veri yollandı ve karşıdaki sunucu tarafından alındı.

Peki bu esnada, server mod’da çalışan sunucumuz üzerinde neler göreceğiz?

Client mod’da çalışan sunucudan gelen bağlantı isteği kabul edilmiş. Son kısımda da yine alınan trafik görülebiliyor. Bu sunucu, sadece trafik kabul ettiği için, sender kısmında birşey görememek normaldir.

Test için belirlediğiniz süre sonunda, server mod çalışan sunucu, tekrar dinleme moduna geçer.

Test başarılı olduktan sonra her iki sunucu üzerinde, firewall’u tekrar enable duruma getirebiliriz.

Böylece, ESXi sunucular arasında, network band genişliği testlerinin nasıl yapılabileceğini görmüş olduk.

Yararlı olması dileğiyle.

Yusuf İşleyen