Linux Eğitim Serisi Başlıyor…

Arkadaşlar merhaba,

Bloğumda, baştan sona tüm detaylarıyla linux işletim sistemini anlatmak üzere, bir eğitim serisine başlamış bulunuyorum. Daha önce linux ile tanışmamış olanlar, bu eğitim serisi ile en basitten başlayarak, en ileri seviyeye kadar olan yönetimsel işlemleri, linux işletim sistemi üzerinde yapabilir duruma geleceklerdir. Tabi ki konuları burada açıklamak yetmeyecek, kişisel gelişim için sürekli pratik yapmak gerekecektir. Dolayısıyla, gerçekten öğrenmek isteyenler, acele etmeden, sindire sindire gerekli bilgileri aldıklarında ve uyguladıklarında, kendilerindeki gelişimi göreceklerdir. Eğitim, bir süreçtir. Aceleye gelemez, uygulama olmadan kalıcı hale gelemez. Dolayısıyla ben sadece yolu gösterebilirim, o yolu yürümek isteyen, biraz zahmete katlanmalı elbette ki 🙂

Eğitimi, Redhat Linux üzerinde vermeyi düşünüyordum. Fakat ücretsiz sürümü olan ve tamamen aynı olan CentOS işletim sistemi üzerinde vermeye karar verdim. Değişen hiçbirşey yoktur ve tamamen aynı işletim sistemleridir. Dolayısıyla sizler hem RedHat hem de CentOS işletim sistemini yönetebilir durumda olacaksınız.

Şimdi gelelim eğitim konularına. Linux eğitim serisini 2 ana bölümde vereceğim:

1- Linux Sistem Yönetimi
2- Linux Ağ Yönetimi

Linux Sistem Yönetimi konuları aşağıdaki gibi olacaktır

 1. Linux Nedir?
  1.1. Linux Dağıtımları
  1.2. Donanım Gereksinimleri
  1.3. Redhat / CentOS yükleme
 2. Linux Dizin Yapısı ve Temel Komutlar
  2.1. Dizin İşlevleri
  2.2. Dosya ve Dizinlerin Listelenmesi
  2.3. Yeni Dizin Oluşturma
  2.4. Dizin Değiştirme
  2.5. Yeni Dosya Oluşturma
  2.6. Dosya ve Dizinleri Silme
  2.7. Dosya İzinlerinin Değiştirilmesi
  2.8. Dosya Sahibi ve Grubunun Değiştirilmesi
  2.9. Dosyaların Kopyalanması ve taşınması
  2.10. Link Tanımlama
  2.11. Dosyaların İçeriklerinin Görüntülenmesi
  2.12. vi Editörü
  2.13. Grep
  2.14. Dosya Tarama
  2.15. Tar
  2.16. Gzip
  2.17. Çeşitli Uygulamalar
 3. Kullanıcı Yönetimi
  3.1. Kullanıcı Hesapları
  3.2. Gruplar
  3.3. Hesap Yönetimi
  3.4. NIS,LDAP
  3.5. Çeşitli Uygulamalar
 4. Paket Yönetimi
  4.1. Paket Kurma
  4.2. Paket Kaldırma
  4.3. Paket Güncelleme
  4.4. Paketlerin Sorgulanması
  4.5. Kaynak Paketlerinden RPM Kurulumu Oluşturma
 5. Disk Kotaları
  5.1. Kota Desteğinin Aktive Edilmesi
  5.2. Kotaların Belirlenmesi
 6. Ağ Konfigürasyonu ve İlgili Programlar
  6.1. Ağ Ayarları
  6.2. IP-Routing Ayarları
  6.3. Ağ Ayarlarına Yönelik Sistem Programları
  6.4. Çeşitli Uygulamalar
  6.5. Ağ Programları
 7. Sistemin Açılışı ve Süreçleri
  7.1. Açılış İşlemleri
  7.2. Servislerin, Çalışma Seviyelerine Göre Düzenlenmesi
  7.3. Servislerin Başlaması/Durdurulması
  7.4. Kernel Modülleri ve İşlemleri
  7.5. Süreç ve Zamanlanmış Görev Yönetimleri
  7.6. Zamanlanmış Görevler Tanımlama
  7.7. sudo kullanımı
 8. Dosya Sistemleri Yönetimi
  8.1. Dosya Sistemlerinin Mount ve Unmount Edilmesi
  8.2. Partition İşlemleri
  8.3. /etc/fstab Dosyası
  8.4. Yeni Dosya Sistemleri Oluşturma
  8.5. Dosya Sisteminin Kontrolleri
 9. Bash Kabuk Kullanımı

Linux Ağ Yönetimi konuları aşağıdaki gibi olacaktır:

 1. Sistem Performansı
 2. Erişim Kontrolü
  2.1. IPTables
  2.2. TCP Wrappers
  2.3. SELinux (Security Enhanced Linux)
 3. DNS & DHCP
  3.1. DNS
  3.2. DHCP
 4. Dosya Paylaşım Servisleri
  4.1. FTP
  4.2. NFS
  4.3. Samba
 5. Web Servisleri
  5.1. Apache
  5.2. Squid
 6. E-mail Servisleri
  6.1. POP & IMAP
  6.2. Sendmail
  6.3. qMail
  6.4. Postfix
 7. Sistem Servisleri
  7.1. NTP
  7.2. SSH
  7.3. Xinetd
  7.4. Rsyslog
  7.5. CUPS
  7.6. PAM
  7.7. NIS
 8. Dosya Sistemi Yönetimi
  8.1. Yedekleme
  8.2. LVM
  8.3. Softraid
 9. Xen ile Sanallaştırma
  9.1. Xen Yükleme ve Konfigürasyon

Eğitim konularımız bu şekilde olacaktır. Sizler için yararlı bir proje olacağını düşünüyorum.

Eğitim serisi makalelerinde görüşmek üzere.

Yusuf İşleyen