RedHat Linux Sistem Yönetimi-isleyen.net Şubat 2023 Linux Eğitimleri

Merhabalar,

Yoğun talep üzerine, yeni yılın ikinci ayında da bir RedHat Linux Sistem Yönetimi Eğitimi planlamaktayım. Çalışan meslekdaşlarımızı da göz önüne alırsak, bu eğitimin remote yapılması en uygun çözüm olacaktır. Bu amaçla 2023 Şubat ayında düzenleyeceğim eğitimin bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.

Tarih : 13 Şubat 2023

Süre : 4 hafta / 48 saat

Günler : Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri (haftada 3 gün / 4 ders saati)

Eğitim saatleri : 19:00-22:00

Eğitim şekli : Uzaktan ve etkileşimli eğitim

Eğitim Konuları

Giriş ve orta seviye olacak eğitimde, aşağıdaki başlıklarda, detaylı konuları işleyeceğiz. Zaman yönetimine ve işlenme hızına göre bu başlıkların dışında da ileri seviye konular işlenecektir.

1. Modül – Linux Nedir?   

 1.1. Linux Dağıtımları
 1.2. Donanım Gereksinimleri
 1.3. Redhat / CentOS yükleme

2. Linux Dizin Yapısı ve Temel Komutlar   

2.1. Dizin İşlevleri
2.2. Dosya ve Dizinlerin Listelenmesi
2.3. Yeni Dizin Oluşturma
2.4. Dizin Değiştirme
2.5. Yeni Dosya Oluşturma
2.6. Dosya ve Dizinleri Silme
2.7. Dosya İzinlerinin Değiştirilmesi
2.8. Dosya Sahibi ve Grubunun Değiştirilmesi
2.9. Dosyaların Kopyalanması ve taşınması
2.10. Link Tanımlama
2.11. Dosyaların İçeriklerinin Görüntülenmesi
2.12. vi Editörü
2.13. Grep
2.14. Dosya Tarama
2.15. Tar
2.16. Gzip
2.17. Çeşitli Uygulamalar

3. Kullanıcı Yönetimi

3.1. Kullanıcı Hesapları Oluşturma / Düzenleme / Silme
3.2. Kullanıcı Grupları Oluşturma / Düzenleme / Silme
3.3. Hesap Yönetimleri
3.5. Grupların Delegasyonu ve Grup Yöneticileri Belirleme
3.6. Parola Politikalarını Uygulama
3.7. Erişim Yetkileri Düzenleme
3.8. Kullanıcılara Administrator Yetkileri Düzenleme
3.9. Kullanıcı veya Grup Bazlı Sudo Yetkileri Tanımlama
3.10. Çeşitli Uygulamalar

4. Paket Yönetimi   

4.1. RPM Paket Yöneticisi
4.2. YUM/DNF Paket yöneticileri
4.3. RPM Paketlerinin Kurulması
4.4. RPM Paketlerinin Kaldırılması
4.5. RPM Paketlerinin Güncellenmesi
4.6. RPM Paketlerinin Sorgulanması
4.7. Kaynak Paketlerden RPM Kurulumu Oluşturma
4.8. Local veya Remote Repository (Program Depoları) Oluşturma
4.9. Sistem Update’lerinin Yapılması

5. Disk Yönetimi  

5.1. Dosya Sistemleri
5.2. Disk Yapılandırma ve Partition İşlemleri
5.3. Disk Formatlama / Dosya Sistemi Oluşturma
5.4. Disk Kapasitesini Genişletme veya Azaltma
5.5. LVM Yapıları Oluşturma ve Yönetme
5.6. Disk veya Kullanıcı Kota Desteğinin Aktive Edilmesi
5.7. Kotaların Belirlenmesi

6. Ağ Konfigürasyonu ve İlgili Programlar   

6.1. Ağ Ayarları
6.2. IP-Routing Ayarları
6.3. Ağ Ayarlarına Yönelik Sistem Programları
6.4. Çeşitli Uygulamalar
6.5. Ağ Programları Kullanımı

7. Sistemin Açılışı ve Süreçleri   

7.1. Açılış İşlemleri
7.2. Servislerin, Çalışma Seviyelerine Göre Düzenlenmesi
7.3. Servislerin Başlaması/Durdurulması
7.4. Kernel Modülleri ve İşlemleri
7.5. Süreç ve Zamanlanmış Görev Yönetimleri
7.6. Zamanlanmış Görevler Tanımlama
7.7. sudo kullanımı

8. Dosya Sistemleri Yönetimi

8.1. Dosya Sistemlerinin Mount ve Unmount Edilmesi
8.2. Partition İşlemleri
8.3. /etc/fstab Dosyası
8.4. Yeni Dosya Sistemleri Oluşturma
8.5. Dosya Sisteminin Kontrolleri

Eğitim sonunda, eksik konular olması durumunda ek ders ve uygulama ağırlıklı tamamlayıcı oturumlar yapılmaktadır.

Ayrıca eğitim sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Oldukça kapsamlı bilgilerin bulunduğu bu eğitimde, sizlere gerçekten bu işi öğretmek benim asıl amacımdır.

Detaylı bilgi için;

info@isleyen.net