Linux Sunucularda IPv6 Disable Etme

Merhabalar,

IPv6 adresleme, IPv4 adreslerinin tükenmesi beklentisiyle geliştirilmiştir. IPv4 adreslerinin tükenme sorunsalını, çok daha geniş bir ağ adresleme alanı kullanarak çözmeyi amaçlamaktadır. Bir IPv6 adresi, her biri 4 onaltılık sayıdan oluşan, iki nokta üst üste ile ayrılmış 8 gruptan oluşan 128 bitlik bir sayıdır.

Artık yeni ağ adresi standardı olan IPv6, daha yaygın hale gelmeye başlıyor ve belki de  uzun vadede IPv4’ün yerini tamamen almış olacak. Dolayısıyla, er ya da geç, ağ yöneticileri ve bilgisayar meraklıları kendilerini IPv6 ağ adresleriyle etkileşimde bulunacaklar.

Buradaki yönergeleri CentOS, RedHat, Ubuntu ve Oracle Linux gibi birçok dağıtım üzerinde kullanabilirsiniz.

IPv6, linux sunucularda varsayılan olarak etkindir. IPv6’nın sisteminizde etkin olup olmadığını kontrol etmek için şu komutu çalıştırın:

sysctl -a | grep ipv6.*disable

Ubuntu üzerinde de bu komutu kullanalım.

0 (sıfır) değeri, sunucunuzda IPv6’nın etkin olduğunu gösterir. 1 değeri, IPv6’nın devre dışı bırakıldığını gösterir.

IPv6’nın etkin olup olmadığını kontrol etmenin başka bir yöntemi de /etc/network-scripts/ dizininde network arayüzünü görüntülemektir. Bizim sunucumuzda bu, /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33 dosyası olacaktır.

cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33

Aşağıda gösterildiği gibi IPv6 seçeneklerini inceleyelim:

IPV6INIT=yes : IPv6 adresleme için arabirimi başlatır.

IPV6_AUTOCONF=yes : Arabirim için IPv6 otomatik yapılandırmasını etkinleştirir.

IPV6_DEFROUTE=yes : Arabirime varsayılan IPv6 yönlendirmesinin atandığını gösterir.

IPV6_FAILURE_FATAL=no : IPv6 başarısız olduğunda bile sistemin başarısız olmayacağını belirtir.

Yukarıdaki çıktı, IPv6 adreslemenin etkinleştirildiğini doğrular. Terminal üzerinde, aşağıdaki IP komutlarını çalıştırarak arayüzlerinizin IPv6 adresini kontrol edebilirsiniz.

ip -a

ip -6 addr

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, inet6 ön ekine dikkat edin.

IPv6’yı geçici olarak devre dışı bırakmak

IPv6’yı geçici olarak devre dışı bırakmak istersek şu komutu çalıştırmalıyız:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1

IPv6’yı yeniden etkinleştirmek için şu komutu çalıştırmalıyız:

sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0

IPv6 adresini görebilmek için Network servisini restart etmemiz gerekiyor.

systemctl restart NetworkManager

IPv6’yı kalıcı olarak devre dışı bırakmak

RHEL, CentOS ve Oracle linux gibi sistemlerde, IPv6’yı kalıcı olarak devre dışı bırakmak için GRUB /etc/default/grub dosyasını düzenleyebilirsiniz.

GRUB_CMDLINE_LINUX satırında ipv6.disable=1 bağımsız değişkenini gösterildiği gibi satırın sonuna ekleyin.

nano /etc/default/grub

Dosyayı kaydedip çıktıktan sonra dosya içeriğini görüntülediğinizde aşağıdaki gibi olacaktır.

cat /etc/default/grub

Değişiklikleri uygulamak için sisteminizi yeniden başlatın.

Aynı işlemi, Ubuntu üzerinde de bu satırları ekleyerek yapabilirsiniz.

Nmtui ile IPv6 disable etme

IPv4 gibi, nmtui ve nmcli araçları kullanılarak IPv6’nın manual yapılandırması mümkündür. Ancak IPv6’nın manuel yapılandırması hatalara açık olduğundan ve oldukça zahmetli olduğundan bu önerilmez.

nmtui ile devre dışı bırakmak için komut satırında nmtui komutunu kullanıyoruz.

nmtui

Edit a connection seçiyoruz.

Hangi network kartımız için yapmak istiyorsak, onu seçerek Edit ile devam ediyoruz.

Buradaki  pencerede, IPv6 CONFIGURATION seçeneğine geliyoruz. Normalde Automatic olan bu değeri disabled olarak değiştiriyoruz.

Disabled duruma getirdikten sonra, ok ya da tab tuşlarıyla, alt kısımda bulunan OK seçeneğine kadar ilerleyip kaydediyoruz.

Bir önceki pencereye geri gelmiş olacağız. Bu pencerede de en alt kısımdaki Back seçeneği ile devam ediyoruz.

Yine bir önceki ekrana ulaşmış oluyoruz. Burada da Quit seçeneği ile çıkış yapabiliriz.

Bu işlem sonrasında, sunucuyu restart etmeniz gerekiyor.

Sunucu açıldıktan sonra tekrar IP adresini kontrol ettiğinizde, artık IPv6 adresini görmeyeceksiniz.

IPv6 disable etmeyle ilgili tüm işlemlerimiz bu adımlardan ibarettir.

Yararlı olması dileğiyle.

Yusuf İşleyen